LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ câu hỏi nào, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn cụ thể nhất.

Học viện Tiếp thị Số Việt Nam
(Vietnam Institute of Digital Marketing)

45 Trần Nhật Duật,
Phường Tân Định,
Quận 1, Tp. HCM

Số điện thoại: 0919 253 929

Email: info@idmvietnam.edu.vn

Bạn chưa nhập họ. Họ không được chứa các ký tự đặc biệt.
Bạn chưa nhập tên. Tên không được chứa các ký tự đặc biệt.
Bạn chưa nhập email. Email không hợp lệ.
Bạn chưa nhập nội dung. Nội dung chứa tối đa 10 từ. Nội dung chứa ít nhất 5 từ.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi