Lịch Khai Giảng (Dự Kiến)

Để xem nội dung khóa học,
xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm để biết thêm thông tin

KHÓA HỌC THỜI
LƯỢNG
THÁNG
09/2017
THÁNG
10/2017
Certified Digital Marketing Professional 2.5
tháng
Lịch Offline Lịch Offline
Certified Digital & Social Selling Professional 2.5
tháng
   
Certified Digital Marketing Specialist in Search Marketing 2.5
tháng
   
Certified Digital Marketing Specialist in Social Media 2.5
tháng
   
Certified Digital Marketing Specialist in Strategy and Planning 2.5
tháng
   

Kiến thức của bạn về Digital Marketing?

Bài kiểm tra trình độ cơ bản trong 15 phút hoàn toàn miễn phí để giúp bạn hiểu rõ về kiến thức hiện tại của bản thân, từ đó chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ bạn xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Bắt đầu