Khủng hoảng truyền thông: Bài học đắt giá từ scandal “rò rỉ thông tin” của UBER

Bài liên quan

14 tháng 11

Giáo Dục: Ra mắt chương trình đào tạo tiếp thị số chuyên nghiệp
Giáo Dục: Ra mắt chương trình đào tạo tiếp thị số chuyên nghiệp

Sáng 12/7, IDM Edu Việt Nam đã ra mắt chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp đến từ châu Âu, có chất lượng quốc tế được ủy quyền bởi Digital Marketing Institute.

14 tháng 11

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại: Ra mắt chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp bằng cấp quốc tế
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại: Ra mắt chương trình đào tạo Tiếp...

(DNTM) IDM Edu Việt Nam ra mắt chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp đến từ châu Âu, có chất lượng quốc tế được ủy quyền bởi Digital Marketing Institute.