Lãnh đạo hiệu quả khi khủng hoảng xảy ra

Bài liên quan

14 tháng 11

Học tiếp thị số tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế
Học tiếp thị số tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế

IDM (Institute of Digital Marketing) Edu Việt Nam sẽ có các chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp khi được ủy quyền và cấp bằng bởi Digital Marketing Institute (DMI) –tổ chức thiết lập tiêu...

14 tháng 11

The Saigon Times: IDM Vietnam launches digital marketing training program
The Saigon Times: IDM Vietnam launches digital marketing training...

IDM Edu Vietnam has launched a digital marketing training program to provide high-quality human resources for enterprises.