Forbes đưa lời khuyên để ứng phó với khủng hoảng truyền thông (Phần 2)

Bài liên quan

14 tháng 11

Sẵn sàng trả 4.000USD/tháng nhưng doanh nghiệp khó tìm nhân sự tiếp thị số
Sẵn sàng trả 4.000USD/tháng nhưng doanh nghiệp khó tìm nhân sự tiếp...

Nhân sự làm nghề tiếp thị số (digital marketing) có thể được trả đến 4.000USD/tháng nhưng không nhiều người đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

14 tháng 11

The Saigon Times: IDM Vietnam launches digital marketing training program
The Saigon Times: IDM Vietnam launches digital marketing training...

IDM Edu Vietnam has launched a digital marketing training program to provide high-quality human resources for enterprises.